Som Comerç Just!!

Organitzacions de Comerç Just posen en valor el treball realitzat des de fa 22 anys al territori valencià i reafirmen la necessitat de seguir treballant en la construcció d’un món més equitatiu a través del Comerç Just i el Consum Responsable.


Fotografíes de Verónica Navarro


L’any 1992 Alternativa 3 va obrir la primera botiga de Comerç Just a Castelló. En aquests 22 anys altres iniciatives de Comerç Just han anat sorgint. En l’actualitat més de 25 entitats treballem dia a dia des de l’àmbit de la cooperació i de l’educació per a transformar la realitat des del Comerç Just i el Consum Responsable en el nostre context valencià. Tres universitats públiques valencianes (la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València i la Universitat Jaume I de Castelló) han aconseguit en els últims anys el títol de “Universitat pel Comerç Just”, la seua aposta potent i transversal per aquesta opció és sens dubte el millor indicador que el treball està donant els seus fruits i obri a tota la comunitat universitària l’oportunitat de conèixer i practicar el Comerç Just, camí que sens dubte tindrà el seu reflex en tota la societat valenciana.
El passat 29 de novembre de 2014 en el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València 12 entitats que treballem en Comerç Just ens vam trobar per reflexionar sobre el que fem i les raons que ens mouen a seguir treballant en aquesta línia.
Ens movem en un context difícil, l’anomenada “crisi econòmica” ha provocat en els països del Nord un augment dels índexs de pobresa i precarietat que assoleix nivells que abans de 2008 consideràvem propis dels països del Sud, que segueixen patint una pobresa endèmica, entre altres causes, per un sistema comercial injust. La globalització de la pobresa no és un fenomen natural, té el seu origen en aquest sistema econòmic injust que posa el benefici d’uns pocs per davant de tot, inclosos els drets humans bàsics.
Constatem l’incompliment en la seua majoria dels compromisos adoptats per tots els grups polítics que van signar el Pacte Valencià contra la Pobresa l’any 2009, fa 5 anys, en referència a la incorporació efectiva del Comerç Just en l’Administració Pública a través de la Compra Pública Ètica i les retallades brutals en matèria de cooperació durant aquests anys a la Comunitat Valenciana que també afecten a les Organitzacions de Comerç Just del Sud amb les quals treballem.
Davant d’aquesta realitat considerem imprescindible tornar a reivindicar les raons per les quals seguim considerant necessari recolzar i difondre el Comerç Just:
1. Estem convençuts que la realitat socioeconòmica actual no respon als valors de justícia i solidaritat i no posa a les persones en primer lloc, per la qual cosa volem contribuir a la seua TRANSFORMACIÓ.
2. Necessitem un nou model econòmic i social que garantisca les necessitats de les persones i eradique la pobresa. Els 10 principis del Comerç Just (generació d’oportunitats per a les poblacions més vulnerables, salaris i condicions de treball dignes, equitat de gènere, eradicació de l’explotació infantil, gestió democràtica i participativa, respecte al medi ambient, beneficis per a la comunitat,…) han d’estar presents en la transició cap a aquest NOU MODEL ECONÒMIC.
3. La magnitud d’aquesta tasca fa necessari seguir realitzant un TREBALL EN XARXA amb la resta d’organitzacions amb les quals compartim valors.
4. El Comerç Just és part integrant del Consum Responsable i de l’Economia Alternativa i Solidària. Perquè aquest nou model econòmic s’hi consolide és més necessari que mai sensibilitzar a la ciutadania, entitats socials i educatives, empresa i administració pública, sobre la importància de recolzar amb les nostres decisions quotidianes de consum a les iniciatives de l’ECONOMIA ALTERNATIVA I SOLIDÀRIA com el COMERÇ JUST.
5. El Comerç Just corregeix els excessos del mal anomenat “Lliure Comerç”, les falses promeses del qual, com la prosperitat, estan quedant en evidència amb el creixement de la desigualtat, la pobresa i l’exclusió que també s’està estenent en les societats occidentals. Ha arribat l’hora de substituir la perspectiva Nord/Sud per la defensa dels drets de la CIUTADANIA GLOBAL enfront dels privilegis de les elits econòmiques.

22 anys de treball col·lectiu, de cooperació, d’esforç per a generar oportunitats de lluita contra les desigualtats que originen la pobresa al Sud, i cada vegada més al Nord, i de lluita per la dignitat de les persones.

Entitats participants: Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universitat Jaume I de Castelló, Setem CV, Petjades, Oxfam Intermón, La Tenda de Tot el Món, Fundación Vicente Ferrer, Fundació Pau i Solidaritat PV, Fundació Novaterra Catering, Ecosol, Coordinadora Valenciana d’ONGD.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.