educació

L’Educació per a Desenvolupament (EpD) és un “Procés educatiu (formal, no formal i informal) constant, encaminat a generar consciència crítica, a través de coneixements, actituds i valors. La fi d’aquest procés és construir una Ciutadania Global, capaç de promoure una cultura de la solidaritat compromesa i corresponsable amb el desenvolupament humà i sostenible.” iccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo HEGOA]

Des de La-tenda de tot el món entenem que la Educació per al Desenvolupament és necessària per generar procesos de sensibilització de la nostra ciutadania i provocar canvis personals i col·lectius per a construir una societat més solidària i més compromesa en la lluita contra la pobresa i la desigualtat. Per aixó realitzem diferents tipus d’activitats com a jornades, cafes tertulies o exposicions que suposen estímuls per a seguir avançant en el enteniment del Comerç Just com una eïna de cooperació per al desenvolupament de les persones més empobrides del planeta des del consum responsable.

També disposem d’un Centre de Recursos i Documentació, d’accés gratuït a  llibres, revistes, audiovisuals i altres recursos educatius.

Recomanem que visites la Guia de recursos educatius de la Coordinadora Valenciana d’ONGD per conèixer els recursos el·laborats per altres ONGD valencianes.

Pots consultar l’Estrategia d’Educació para el Desenvolupament des de la ONGD La tenda de tot el món
Document aprovat per la Junta directiva/Equip de Coordinació de la Asociación La-tenda de tot el Món, el 10 de juny de 2012. Pendent d’actualització en base a les novetats normatives.

Si t’interessa organitzar alguna activitat en la teua entitat, institució o centre educatiu, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant correo@la-tenda.org

Comments are closed.