8 de Març: Dia internacional de la Dona.

donesEl Comerç Just és un comerç alternatiu la finalitat del qual és la lluita contra la pobresa i l’exclusió. En aquest tipus de comerç, els qui elaboren els productes reben un salari amb el qual poden viure dignament generant desenvolupament social i ambiental, tenen condicions decents de treball, no hi ha explotació infantil i es fomenta l’equitat de gènere; és per açò que el 8 de març, Dia Internacional de la Dona, el moviment de Comerç Just ens sumem ala lluita els drets de la dona.

A través del Comerç Just es promouen relacions comercials basades en la justícia social i econòmica, el desenvolupament sostenible, el respecte per les persones i el medi ambient. El Comerç Just fomenta l’equitat entre tots els subjectes implicats en la cadena de comerç. En aquest sentit un dels criteris més importants que treballa el Comerç Just és la lluita per l’equitat de gènere. En el Comerç Just la importància dels drets de les dones és molt important, es pot dir que una gran majoria dels protagonistes d’aquest moviment són les dones. El 80% dels membres de les cooperatives artesanals són dones, la majoria en una situació desfavorida i que, a través, del Comerç Just accedeixen a una major autonomia econòmica, una major autoestima i una major participació política a través de la seua implicació en les cooperatives, i per tant, en els moviments socials.

Urgen politicas nacionales e internacionales que garanticen los derechos de las mujeres
Manifest de la Coordinadora ONGD-Espanya i de la Coordinadora Valenciana d’ONGD

Bookmark the permalink.

Comments are closed.